top of page

แม่สลอง

กาแฟของเรามาจากพื้นที่แม่สลองใกล้เชียงราย ประเทศไทยเท่านั้น พื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่โดยชาวภูเขาคืออาข่าและลาหู่ได้อุทิศตนเพื่อการเพาะปลูกชาอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม มีเกษตรกรบางส่วนที่กล้าปลูกกาแฟให้ประสบความสำเร็จ เมล็ดกาแฟจากพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เข้าสู่ห่วงโซ่ผู้บริโภคในเอเชียและตอนนี้รวมถึงในยุโรปด้วย ฟาร์มกาแฟขนาดเล็กและชุมชนได้รับการคัดเลือกให้ร่วมมือกับRüegg's GmbH ความร่วมมือเกิดขึ้นกับบริษัทหุ้นส่วนแห่งหนึ่งในจาคำน้อยซึ่งตั้งอยู่ใจกลางแม่สลองและมอบข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และการเมืองให้กับเรา บริษัทพันธมิตรแห่งนี้ (Rüegg's Thailand) ดำเนินการควบคุมคุณภาพ สังคม และการเพาะปลูก

350px-Green_mountains_Ban_Ho_Mae_Salong.
bottom of page